Om

Vi är klass 2B på Rebbelberga skola i Ängelholm. Vi vill använda denna blogg för att dokumentera vårt arbete och lärande i skolan, både för oss själva och för andra som skulle kunna vara intresserade av vad vi arbetar med. Vi vill också på detta sätt lära oss mer om möjligheter och ansvar när vi använder internet.

Ofta är det vi elever som skriver om vad vi arbetat med men det är alltid läraren som tar kort, ibland blir lärarna också sugna på att skriva och berätta. Vi använder som sagt webbplatsen som en dokumentation men även som en del i vårt svenska arbete.

”I ämnet svenska ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” (Lgr11) I arbetet med bloggen pratar vi om vem vi skriver för och hur de uppfattar vår text.

Eftersom vi alltid tar egna bilder från vårt egna arbete i skolan så äger vi bilderna och vi kopierar ingen annan. Det är roligt och spännande att arbeta med blogg, vi lär oss att skriva och dokumentera och vi skulle bli väldigt glada om vi vann!