Mobiler på NO

vi jobbar med balans och jämvikt på no vi byggde mobiler. Vi använde papper sugrör gem tejp och en trä planka. Vi fick krångla lite med gemen. För att få jämvikt ska man sätta sakerna på samma ställen som en mandala. Det va väldigt pilligt.

balansera och väga

Denna veckan har vi öppnat vår nya NTA låda. NTA är förkortning för natur och teknik för alla. Temat vi jobbar med för tillfället är ”balansera och väga”. Vi började med att titta på en klipp från youtube på en verklig balanskonstnär! Sedan var det dax att öppna lådan och börja med våra egna undersökningar. Eleverna skulle försöka få pappersfjärilar att balansera på en penna. När de lyckats skulle de dokumentera var på fjärilen de hittade balanspunkten. Sedan fick de ytterligare utmaning…de skulle sätta ett gem någonstans på fjärilen och sedan få den till att balansera igen. Efter att ha satt gem på olika ställen och dokumenterat var balanspunkten samtalade vi om hur balanspunkten flyttade sig beroende på var gemet satt och varför den gjorde det.

Lärorikt och roligt!

Faktatext om kroppen.

Idag har eleverna i grupper om två eller tre skrivit faktatexter om kroppen. Under några veckor har vi ju läst om kroppen, tittat på filmer och samlat på oss fakta på olika sätt. Förra veckan läste vi faktatexter och pratade om hur de var uppbyggda med rubrik och underrubriker. Efter att tillsammans sammanfattat all fakta vi lärt oss i en tankekarta, skrev vi en gemensam faktatext. Med all denna bakgrund så var eleverna helt trygga i att skriva egna faktatexter!

Våra sinnen

Vi jobbar med sinnen man har fem sinnen. Vi har provar att vara blind också, en kompis fick styra oss. Vi har provat att luckta på andra grejer. vi har tittat på film om sinnena.Vi fick bestämma om vi skulle tagit bort något av sinnena.

 

Uppstart!!

 

Denna gången är det läraren som bloggar. Vi har haft så fullt upp så vi glömde liksom bort bloggen!

Vi har haft en uppstart som innefattat allt från önskningar och mål inför det nya året till världsdelar i SO och vår kropp i NO. Vi är lyckliga lärare till nyfikna och motiverade elever, det är så roligt att arbeta med dem!

Eleverna började med att skriva mål som de ville ha i matematik och svenska inför vårterminen, sedan fortsatte vi med en skapande övning. De fick rita ett rutnät med 9 rutor på ett kvadratiskt papper, sedan kom den stora utmaningen…..rita en önskning för det nya året i varje ruta!

Så här fin blev vår önskevägg!!

I NO har vi börjat arbeta med vår kropp. Vi startade upp med en kahoot om våra kroppsdelar och efter det fick eleverna rita och skriva alla kroppsdelar de kunde, först en och en och sedan i par. Nästa lektion ska vi ta upp och prata vidare och kroppsdelar i klassen.