Mobiler på NO

vi jobbar med balans och jämvikt på no vi byggde mobiler. Vi använde papper sugrör gem tejp och en trä planka. Vi fick krångla lite med gemen. För att få jämvikt ska man sätta sakerna på samma ställen som en mandala. Det va väldigt pilligt.

Varför bor vi där vi bor??

På SO lektionerna arbetar vi med vårt samhälle och i veckan har vi funderat på varför människor bor där de bor. Varför bor det fler i södra Sverige än i norra och varför ligger många städer vi kusten till exempel?

Vi avslutade med att eleverna i grupper fick skapa en reklamaffisch för Ängelholm och förklara varför det är bra att bo just här. Tillslut fick de redovisa sina affischer för varandra i klassen.

Skapande skolan

I tisdags hade vi skapande skola på besök, temat var muntligt berättande. Eleverna fick träna på att bygga upp en berättelse med början,mitten och slut. De fick också på ett roligt sätt träna muntligt berättande och dramatisering, alla var jätteduktiga och modiga!

balansera och väga

Denna veckan har vi öppnat vår nya NTA låda. NTA är förkortning för natur och teknik för alla. Temat vi jobbar med för tillfället är ”balansera och väga”. Vi började med att titta på en klipp från youtube på en verklig balanskonstnär! Sedan var det dax att öppna lådan och börja med våra egna undersökningar. Eleverna skulle försöka få pappersfjärilar att balansera på en penna. När de lyckats skulle de dokumentera var på fjärilen de hittade balanspunkten. Sedan fick de ytterligare utmaning…de skulle sätta ett gem någonstans på fjärilen och sedan få den till att balansera igen. Efter att ha satt gem på olika ställen och dokumenterat var balanspunkten samtalade vi om hur balanspunkten flyttade sig beroende på var gemet satt och varför den gjorde det.

Lärorikt och roligt!

Nytt arbetsområde och ny läsebok.

Inga bilder denna vecka men vi har haft fullt upp! Vi har hunnit starta upp ett nytt arbetsområde i SO.Under större delen av vårterminen kommer vi att arbeta med ”Vårt samhälle” och beröra frågor som vad är ett samhälle? Hur fungerar demokrati? Hur hänger lön och skatt ihop? Det ska bli väldigt roligt att jobba tillsammans med eleverna runt detta tema!

Vår nya läsebok heter ”Diamantjakten” och verkar vara spännande! Nytt är att alla har samma läsebok så vi kan samtala om boken i skolan och arbeta med den på olika sätt.

Faktatext om kroppen.

Idag har eleverna i grupper om två eller tre skrivit faktatexter om kroppen. Under några veckor har vi ju läst om kroppen, tittat på filmer och samlat på oss fakta på olika sätt. Förra veckan läste vi faktatexter och pratade om hur de var uppbyggda med rubrik och underrubriker. Efter att tillsammans sammanfattat all fakta vi lärt oss i en tankekarta, skrev vi en gemensam faktatext. Med all denna bakgrund så var eleverna helt trygga i att skriva egna faktatexter!