Faktatext om kroppen.

Idag har eleverna i grupper om två eller tre skrivit faktatexter om kroppen. Under några veckor har vi ju läst om kroppen, tittat på filmer och samlat på oss fakta på olika sätt. Förra veckan läste vi faktatexter och pratade om hur de var uppbyggda med rubrik och underrubriker. Efter att tillsammans sammanfattat all fakta vi lärt oss i en tankekarta, skrev vi en gemensam faktatext. Med all denna bakgrund så var eleverna helt trygga i att skriva egna faktatexter!

The body

Samtidigt som vi jobbar med kroppen på våra no-lektioner så jobbar vi med ”The body” under engelskalektionerna. Alla har fått rita sitt eget monster och sedan beskrivit monstrets kropp.

Vi har även gjort ”loppor” med kroppsdelar och färger på engelska. Dessa har man fått ta med hem. Lek gärna med dem hemma med uppmaningarna:
Pick a number between one and ten.
Pick a colour.
Säg sedan kroppsdelen på engelska och peka på rätt kroppsdel.

 

 

Våra sinnen

Vi jobbar med sinnen man har fem sinnen. Vi har provar att vara blind också, en kompis fick styra oss. Vi har provat att luckta på andra grejer. vi har tittat på film om sinnena.Vi fick bestämma om vi skulle tagit bort något av sinnena.